FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०२/१० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 05/25/2022 - 12:57 PDF icon 2079-02-10.pdf

मिति २०७९/०१/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 04/19/2022 - 16:56 PDF icon 2079-01-05.pdf

मिति २०७८/१२/१३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 04/19/2022 - 16:55 PDF icon 2078-12-13.pdf

मिति २०७८/११/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 04/19/2022 - 16:55 PDF icon 2078-11-05.pdf

मिति २०७८/१०/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 02/03/2022 - 17:37 PDF icon 2078-10-20.pdf

एघारौं गाउँसभाको निर्णय ।

७८/७९ 01/16/2022 - 19:29 PDF icon 11th General Assembly Decision.pdf

मिति २०७८/०९/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 01/03/2022 - 16:48 PDF icon 2078-09-19.pdf

मिति २०७८-०९-०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 01/02/2022 - 14:03 PDF icon 2078-09-04.pdf

मिति २०७८/०८/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 12:41 PDF icon 2078-08-15.pdf

मिति २०७८/०६/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 10/06/2021 - 12:15 PDF icon 2078-06-20.pdf

Pages