FAQs Complain Problems

समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. ०७८/७९ चैत्र महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ चैत्र व्यय 04/20/2022 - 14:40 PDF icon Kharchako Fatbari (Chaitra).pdf, PDF icon Budget & Expenditure (Chaitra).pdf
आ.व. ०७८/७९ फाल्गुन महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ फाल्गुन व्यय 04/20/2022 - 14:38 PDF icon Kharchako Fatbari (Chaitra).pdf, PDF icon Budget & Expenditure (Phalgun).pdf
आ.व. ०७८/७९ माघ महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ माघ व्यय 02/19/2022 - 00:00 PDF icon Budget & Expenditure(Magh).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Magh).pdf
आ.व. ०७८/७९ पुस महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ पुस व्यय 01/17/2022 - 00:00 PDF icon Budget & Expenditure(Paush).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Pauah).pdf
आ.व. ०७८/७९ मंसिर महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ मंसिर व्यय 12/22/2021 - 00:00 PDF icon Budget & Expenditure(Mansir).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Mansir).pdf
आ.व. ०७८/७९ कार्तिक महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ कार्तिक व्यय 11/20/2021 - 00:00 PDF icon Budget & Expenditure(Kartik).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Kartik).pdf
आ.व.०७८/७९ आश्विन महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ असोज व्यय 10/16/2021 - 00:00 PDF icon Budget & Expenditure(Aasbin).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Aasbin).pdf
आ.व. ०७८/७९ भाद्र महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ भाद्र व्यय 09/19/2021 - 15:30 PDF icon Budget & Expenditure(Bhadra).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Bhadra).pdf
आ.व. ०७८/७९ साउन महिनाको आय व्यय तथा खर्चको फाटवारी ७८/७९ पुस व्यय 08/19/2021 - 11:45 PDF icon Budget & Expenditure(Srawon).pdf, PDF icon Kharchako Fatbari (Srawon).pdf
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को आय व्यव विवरण । ७७/७८ असार व्यय 08/12/2021 - 16:41 PDF icon Account Report 077-78.pdf

Pages