FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 08/20/2022 - 12:05 PDF icon 2079-04-25.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/19/2022 - 11:32 PDF icon 2079-03-31.pdf

मिति २०७९/०३/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-20.pdf

मिति २०७९/०३/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-3-19.pdf

बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:52 PDF icon 12th General Assembly Decision.pdf

मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 17:33 PDF icon 2079-03-09.pdf

मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 17:32 PDF icon 2079-03-05.pdf

मिति २०७९/०३/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 00:00 PDF icon 2079-03-03.pdf

मिति २०७९/०३/०२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/16/2022 - 20:06 PDF icon 2079-03-02.pdf

मिति २०७९/०२/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 06/03/2022 - 17:48 PDF icon 2079-02-12.pdf

Pages