FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

७७/७८ 07/12/2021 - 17:14 PDF icon Final Budget 078-79.pdf

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/05/2021 - 17:00 PDF icon Policy & Programme 78-79.pdf

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट वक्तव्य

७७/७८ 06/26/2021 - 10:46 PDF icon Budget 78-79.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को रातो किताब।

७७/७८ 08/23/2020 - 15:02 PDF icon redbook.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट

७७/७८ 07/17/2020 - 13:51 PDF icon Final Budget.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६\७७ कार्यक्रम तथा वजेट

७६/७७ 12/31/2019 - 20:58 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को पालिका स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

७५/७६ 11/25/2018 - 16:06 PDF icon पालिका स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को वडा स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

७५/७६ 11/25/2018 - 16:03 PDF icon वडा स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट.pdf

गाउँपालिका तेस्रो गाउँसभामा पेश आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 11/25/2018 - 15:56 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/७६ को बजेट

७५/७६ 06/13/2018 - 17:54 File लिखु गाउँपालिकाकोको बजेट.xlsx

Pages