FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को रातो किताब।

७७/७८ 08/23/2020 - 15:02 PDF icon redbook.pdf

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट

७७/७८ 07/17/2020 - 13:51 PDF icon Final Budget.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६\७७ कार्यक्रम तथा वजेट

७६/७७ 12/31/2019 - 20:58 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को पालिका स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

७५/७६ 11/25/2018 - 16:06 PDF icon पालिका स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को वडा स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट

७५/७६ 11/25/2018 - 16:03 PDF icon वडा स्तरिय कार्यक्रम तथा वजेट.pdf

गाउँपालिका तेस्रो गाउँसभामा पेश आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 11/25/2018 - 15:56 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकाको आ.व. ०७५/७६ को बजेट

७५/७६ 06/13/2018 - 17:54 File लिखु गाउँपालिकाकोको बजेट.xlsx

स्थानीय तह लिखु गाउँपालिकाको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट

७४/७५ 06/13/2018 - 14:17 File लिखु संशोधित वजेट.xlsx