FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/११/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/27/2023 - 11:55 PDF icon 2079-11-08.pdf

तेह्रौं गाउँ सभा (हिँउदे अधिवेशन) को निर्णय ।

७९/८० 02/27/2023 - 11:52 PDF icon 13th Generel Assembly Decesion.pdf

मिति २०७९/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/20/2023 - 13:02 PDF icon 2079-10-23.pdf

मिति २०७९/१०/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/17/2023 - 14:41 PDF icon 2079-10-15.pdf

मिति २०७९/१०/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/17/2023 - 14:40 PDF icon 2079-10-03.pdf

मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf

मिति २०७९/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 11/08/2022 - 12:06 PDF icon 2079-07-17.pdf

मिति २०७९/०६/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 11/08/2022 - 12:05 PDF icon 2079-06-08.pdf

मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf

मिति २०७९/०५/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 08/30/2022 - 11:39 PDF icon 2079-05-12.pdf

Pages