FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०८०/०६/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 10/01/2023 - 13:42 PDF icon 2080-06-04.pdf
मिति २०८०/०५/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 09/03/2023 - 16:11 PDF icon 2080-05-17.pdf
मिति २०८०/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:15 PDF icon 2080-03-27.pdf
मिति २०८०/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-23.pdf
मिति २०८०/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-09.pdf
मिति २०८०/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:13 PDF icon 2080-03-07.pdf
मिति २०८०/०३/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:12 PDF icon 2080-03-06.pdf
मिति २०८०/०२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 06/11/2023 - 15:24 PDF icon 2080-02-26.pdf
मिति २०८०/०२/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/20/2023 - 11:29 PDF icon 2080-02-05.pdf
मिति २०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:56 PDF icon 2080-01-17.pdf
मिति २०७९/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:55 PDF icon 2079-12-30.pdf
मिति २०७९/१२/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:53 PDF icon 2079-12-20.pdf
मिति २०७९/११/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/27/2023 - 11:55 PDF icon 2079-11-08.pdf
मिति २०७९/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/20/2023 - 13:02 PDF icon 2079-10-23.pdf
मिति २०७९/१०/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/17/2023 - 14:41 PDF icon 2079-10-15.pdf
मिति २०७९/१०/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/17/2023 - 14:40 PDF icon 2079-10-03.pdf
मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf
मिति २०७९/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:06 PDF icon 2079-07-17.pdf
मिति २०७९/०६/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:05 PDF icon 2079-06-08.pdf
मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf

Pages