FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७८/०९/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 01/03/2022 - 16:48 PDF icon 2078-09-19.pdf
मिति २०७८-०९-०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय
७८/७९ 01/02/2022 - 14:03 PDF icon 2078-09-04.pdf
मिति २०७८/०८/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 12/07/2021 - 12:41 PDF icon 2078-08-15.pdf
मिति २०७८/०६/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 10/06/2021 - 12:15 PDF icon 2078-06-20.pdf
मिति २०७८/०५/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 09/15/2021 - 16:06 PDF icon 2078-05-30.pdf
मिति २०७८/०४/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 08/10/2021 - 17:30 PDF icon 2078-04-26.pdf
मिति २०७८/०३/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 07/15/2021 - 13:08 PDF icon 2078-03-26.pdf
मिति २०७८/०३/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 06/18/2021 - 14:40 PDF icon 2078-03-04.pdf
मिति २०७८/०२/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 06/18/2021 - 14:38 PDF icon 2078-02-31.pdf
मिति २०७८/०२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 06/14/2021 - 10:22 PDF icon 2078-02-30.pdf
मिति २०७८/०२/२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 06/07/2021 - 15:24 PDF icon 2078-02-24.pdf
मिति २०७८/०२/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 05/23/2021 - 20:17 PDF icon 2078-02-09.pdf
मिति २०७८/०१/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 05/02/2021 - 16:17 PDF icon 2078-01-19.pdf
मिति २०७७/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 04/12/2021 - 15:37 PDF icon 2077-12-30.pdf
मिति २०७७/१२/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 04/02/2021 - 16:42 PDF icon 2077-12-12.pdf
मिति २०७७/१०/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 02/10/2021 - 18:32 PDF icon 2077-10-20.pdf
मिति २०७७/१०/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 01/20/2021 - 15:50 PDF icon 2077-10-07.pdf
मिति २०७७/०९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 01/01/2021 - 09:58 PDF icon 2077-09-17.pdf
मिति २०७७/०९/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 12/31/2020 - 18:04 PDF icon 2077-09-16.pdf
मिति २०७७/०८/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 12/15/2020 - 17:05 PDF icon 2077-08-30.pdf

Pages