FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७७/०६/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 10/02/2020 - 15:27 PDF icon 2077-06-16.pdf
मिति २०७७/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 09/15/2020 - 10:27 PDF icon 2077-05-29.pdf
मिति २०७७/०४/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 08/11/2020 - 16:13 PDF icon 2077-04-27.pdf
मिति २०७७/०३/१३ गतेको कार्यपालिका सदस्य सहितको सर्वदलिय बैठकको निर्णय ।
७६/७७ 06/27/2020 - 18:04 PDF icon सर्वदलिय निर्णय.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०३/०५ र ०६ गतेको बैठकको निर्णय ।
७६/७७ 06/24/2020 - 17:34 PDF icon 2077-03-05.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/३१ गते को बैठकको निर्णय
७६/७७ 05/13/2020 - 17:08 PDF icon 2077-01-31.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/१७ गते को बैठकको निर्णय
७६/७७ 04/29/2020 - 15:16 PDF icon 2076-01-17web.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/०४ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय
७६/७७ 04/16/2020 - 14:31 PDF icon मिति २०७७ साल बैशाख ४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/१२/२६ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय ।
७६/७७ 04/08/2020 - 13:55 PDF icon 2076-12-26.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/११/२९ गतेको बैठकको निर्णय ।
७६/७७ 04/08/2020 - 13:52 PDF icon 2076-11-29.pdf
आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को दररेट
७५/७६ 02/01/2019 - 11:26
गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ८ का निर्णयहरु
७५/७६ 12/17/2018 - 13:18 PDF icon वैठक न ८.pdf
गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ७ का निर्णयहरु
७५/७६ 12/13/2018 - 10:30 PDF icon वैठक नं. ७ .pdf
गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ६ का निर्णयहरु
७५/७६ 11/23/2018 - 11:28 PDF icon का वैठक नं. छ.pdf