FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०८१/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 07/14/2024 - 13:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१- असार २७ गते.pdf
मिति २०८१/०३/२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 07/14/2024 - 13:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ असार २४ गते.pdf
मिति २०८१/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 07/14/2024 - 13:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ असार २३ .pdf
मिति २०८१/०३/२१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 07/07/2024 - 13:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ असार २१ गते.pdf
मिति २०८१|०३|०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 07/07/2024 - 12:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ असार ९.pdf
मिति २०८१/०२/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 05/26/2024 - 15:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ जेठ ७ गते.pdf
मिति २०८१/०१/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 04/18/2024 - 13:50 PDF icon 05.pdf
मिति २०८०/१२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 04/07/2024 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० चैत्र २२ गते final.pdf
मिति २०८०/११/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 03/12/2024 - 12:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन २७ गते.pdf
मिति २०८०/११/३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।
८०/८१ 02/18/2024 - 12:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन ०३ गते.pdf
मिति २०८०/१०/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/13/2024 - 12:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २९ गते.pdf
मिति २०८०/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २२ गते.pdf
मिति २०८०/०८/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० मंसिर १७ गते.pdf
मिति २०८०/९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० पौष १७ गते.pdf
मिति २०८०/०६/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 10/01/2023 - 13:42 PDF icon 2080-06-04.pdf
मिति २०८०/०५/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 09/03/2023 - 16:11 PDF icon 2080-05-17.pdf
मिति २०८०/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:15 PDF icon 2080-03-27.pdf
मिति २०८०/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-23.pdf
मिति २०८०/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-09.pdf
मिति २०८०/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:13 PDF icon 2080-03-07.pdf

Pages