FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०८०/१२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 04/07/2024 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० चैत्र २२ गते final.pdf
मिति २०८०/११/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 03/12/2024 - 12:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन २७ गते.pdf
मिति २०८०/११/३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।
८०/८१ 02/18/2024 - 12:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन ०३ गते.pdf
मिति २०८०/१०/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/13/2024 - 12:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २९ गते.pdf
मिति २०८०/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २२ गते.pdf
मिति २०८०/०८/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० मंसिर १७ गते.pdf
मिति २०८०/९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 02/06/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० पौष १७ गते.pdf
मिति २०८०/०६/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 10/01/2023 - 13:42 PDF icon 2080-06-04.pdf
मिति २०८०/०५/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
८०/८१ 09/03/2023 - 16:11 PDF icon 2080-05-17.pdf
मिति २०८०/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:15 PDF icon 2080-03-27.pdf
मिति २०८०/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-23.pdf
मिति २०८०/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-09.pdf
मिति २०८०/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:13 PDF icon 2080-03-07.pdf
मिति २०८०/०३/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:12 PDF icon 2080-03-06.pdf
मिति २०८०/०२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 06/11/2023 - 15:24 PDF icon 2080-02-26.pdf
मिति २०८०/०२/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/20/2023 - 11:29 PDF icon 2080-02-05.pdf
मिति २०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:56 PDF icon 2080-01-17.pdf
मिति २०७९/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:55 PDF icon 2079-12-30.pdf
मिति २०७९/१२/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:53 PDF icon 2079-12-20.pdf
मिति २०७९/११/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/27/2023 - 11:55 PDF icon 2079-11-08.pdf

Pages