FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०८०/०२/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/20/2023 - 11:29 PDF icon 2080-02-05.pdf
मिति २०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:56 PDF icon 2080-01-17.pdf
मिति २०७९/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:55 PDF icon 2079-12-30.pdf
मिति २०७९/१२/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 05/03/2023 - 11:53 PDF icon 2079-12-20.pdf
मिति २०७९/११/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/27/2023 - 11:55 PDF icon 2079-11-08.pdf
मिति २०७९/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/20/2023 - 13:02 PDF icon 2079-10-23.pdf
मिति २०७९/१०/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/17/2023 - 14:41 PDF icon 2079-10-15.pdf
मिति २०७९/१०/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 02/17/2023 - 14:40 PDF icon 2079-10-03.pdf
मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf
मिति २०७९/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:06 PDF icon 2079-07-17.pdf
मिति २०७९/०६/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:05 PDF icon 2079-06-08.pdf
मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf
मिति २०७९/०५/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 08/30/2022 - 11:39 PDF icon 2079-05-12.pdf
मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 08/20/2022 - 12:05 PDF icon 2079-04-25.pdf
मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/19/2022 - 11:32 PDF icon 2079-03-31.pdf
मिति २०७९/०३/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-20.pdf
मिति २०७९/०३/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-19.pdf
मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:33 PDF icon 2079-03-09.pdf
मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:32 PDF icon 2079-03-05.pdf
मिति २०७९/०३/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 00:00 PDF icon 2079-03-03.pdf

Pages