FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँ कार्यपालिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf
मिति २०७९/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:06 PDF icon 2079-07-17.pdf
मिति २०७९/०६/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 11/08/2022 - 12:05 PDF icon 2079-06-08.pdf
मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf
मिति २०७९/०५/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 08/30/2022 - 11:39 PDF icon 2079-05-12.pdf
मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७९/८० 08/20/2022 - 12:05 PDF icon 2079-04-25.pdf
मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/19/2022 - 11:32 PDF icon 2079-03-31.pdf
मिति २०७९/०३/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-20.pdf
मिति २०७९/०३/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-19.pdf
मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:33 PDF icon 2079-03-09.pdf
मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:32 PDF icon 2079-03-05.pdf
मिति २०७९/०३/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 00:00 PDF icon 2079-03-03.pdf
मिति २०७९/०३/०२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय
७८/७९ 06/16/2022 - 20:06 PDF icon 2079-03-02.pdf
मिति २०७९/०२/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 06/03/2022 - 17:48 PDF icon 2079-02-12.pdf
मिति २०७९/०२/१० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 05/25/2022 - 12:57 PDF icon 2079-02-10.pdf
मिति २०७९/०१/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 04/19/2022 - 16:56 PDF icon 2079-01-05.pdf
मिति २०७८/१२/१३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 04/19/2022 - 16:55 PDF icon 2078-12-13.pdf
मिति २०७८/११/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 04/19/2022 - 16:55 PDF icon 2078-11-05.pdf
मिति २०७८/१०/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 02/03/2022 - 17:37 PDF icon 2078-10-20.pdf
मिति २०७८/०९/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 01/03/2022 - 16:48 PDF icon 2078-09-19.pdf

Pages