FAQs Complain Problems

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पन्ध्रौं गाउँ सभा (हिउँदे अधिवेशन)को निर्णय ।
८०/८१ 05/05/2024 - 12:05 PDF icon हिउँदे अधिवेशन.pdf
चौधौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:28 PDF icon 14th General Assembly Decesion.pdf
तेह्रौं गाउँ सभा (हिँउदे अधिवेशन) को निर्णय ।
७९/८० 02/27/2023 - 11:52 PDF icon 13th Generel Assembly Decesion.pdf
बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।
७८/७९ 07/13/2022 - 14:52 PDF icon 12th General Assembly Decision.pdf
एघारौं गाउँसभाको निर्णय ।
७८/७९ 01/16/2022 - 19:29 PDF icon 11th General Assembly Decision.pdf
पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गाउँ सभाका निर्णयहरु ।
७७/७८ 07/13/2021 - 17:59 PDF icon गाउँ सभा निर्णय.pdf
दशौं गाउँ सभा निर्णयहरु।
७७/७८ 07/09/2021 - 11:44 PDF icon दशौं गाँउसभा निर्णय पुस्तिका.pdf
नवौं गाँउसभाको निर्णयहरु ।
७७/७८ 02/22/2021 - 14:16 PDF icon नवौं गाउँसभा निर्णय.pdf
आठौं गाउँसभाको निर्णयहरु ।
७७/७८ 12/13/2020 - 10:19 PDF icon लिखु गाउँपालिका आठौं गाउँसभा.pdf
सातौं गाउँसभाको निर्णयहरु
७६/७७ 08/27/2020 - 13:26 PDF icon लिखु गाउँपालिका सातौं गाउँसभा.pdf, PDF icon अनुसूचीहरु.pdf

Pages