FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/०१/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 05/02/2021 - 16:17 PDF icon 2078-01-19.pdf

मिति २०७७/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 04/12/2021 - 15:37 PDF icon 2077-12-30.pdf

मिति २०७७/१२/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 04/02/2021 - 16:42 PDF icon 2077-12-12.pdf

नवौं गाँउसभाको निर्णयहरु ।

७७/७८ 02/22/2021 - 14:16 PDF icon नवौं गाउँसभा निर्णय.pdf

मिति २०७७/१०/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 02/10/2021 - 18:32 PDF icon 2077-10-20.pdf

मिति २०७७/१०/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 01/20/2021 - 15:50 PDF icon 2077-10-07.pdf

मिति २०७७/०९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 01/01/2021 - 09:58 PDF icon 2077-09-17.pdf

मिति २०७७/०९/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 12/31/2020 - 18:04 PDF icon 2077-09-16.pdf

मिति २०७७/०८/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 12/15/2020 - 17:05 PDF icon 2077-08-30.pdf

आठौं गाउँसभाको निर्णयहरु ।

७७/७८ 12/13/2020 - 10:19 PDF icon लिखु गाउँपालिका आठौं गाउँसभा.pdf

Pages