FAQs Complain Problems

समाचार

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक बर्ष ०७९/८० को लागि लागु हुने कर तथा शुल्कहरु । ७९/८० 07/25/2022 - 10:50 PDF icon Tax & Fees.pdf
आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को लागि लागु हुने कर तथा शुल्कहरु । ७८/७९ 01/19/2021 - 00:00 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागि लागु हुने कर तथा शुल्कहरु । ७७/७८ 08/26/2020 - 14:51 PDF icon २२ आर्थिक ऐन २०७७ .pdf
सिफारीस, प्रमाणिकरण तथा दर्ता शुल्क ७५/७६ 01/02/2019 - 11:47 PDF icon अन्य सेवा शुल्क.pdf
बहाल बिटौरी शुल्क ७५/७६ 01/02/2019 - 11:44 PDF icon बहाल बिटौरी शुल्क.pdf
सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन कर ७५/७६ 01/02/2019 - 11:44 PDF icon सवारी साधन, विज्ञापन, मनोरञ्जन कर.pdf
जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर ७५/७६ 01/02/2019 - 11:43 PDF icon जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर.pdf
व्यवसाय कर ७५/७६ 01/02/2019 - 11:42 PDF icon व्यवसाय कर.pdf
घर वहाल कर ७५/७६ 01/02/2019 - 11:41 PDF icon घर भाडा कर.pdf
भूमि कर (मालपोत) ७५/७६ 01/02/2019 - 11:40 PDF icon भुमि कर.pdf

Pages