FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:15 PDF icon 2080-03-27.pdf

मिति २०८०/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-23.pdf

मिति २०८०/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-09.pdf

मिति २०८०/०३/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:13 PDF icon 2080-03-07.pdf

मिति २०८०/०३/०६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:12 PDF icon 2080-03-06.pdf

मिति २०८०/०२/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 06/11/2023 - 15:24 PDF icon 2080-02-26.pdf

मिति २०८०/०२/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/20/2023 - 11:29 PDF icon 2080-02-05.pdf

मिति २०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:56 PDF icon 2080-01-17.pdf

मिति २०७९/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:55 PDF icon 2079-12-30.pdf

मिति २०७९/१२/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:53 PDF icon 2079-12-20.pdf

Pages