FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरतण चौमासिक प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, March 17, 2021 - 12:51 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राही मुल अभिलेख, ०७६/७७ ७६/७७ Wednesday, December 23, 2020 - 14:53 PDF icon समाजिक सुरक्षा को मुल अभिलेख २०७६।७७.pdf
वडा नं. ९ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:55 PDF icon वडा नं ९ पाहिलो किस्ता साउन_8.pdf
वडा नं. ८ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:52 PDF icon वडा नं ८ पाहिलो किस्ता साउन_7.pdf
वडा नं. ७ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:51 PDF icon वडा नं ७ पाहिलो किस्ता साउन_6.pdf
वडा नं. ६ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:50 PDF icon वडा नं ६ पाहिलो किस्ता साउन_5.pdf
वडा नं. ५ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:48 PDF icon वडा नं ५ पाहिलो किस्ता साउन.pdf
वडा नं. ४ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:47 PDF icon वडा नं ४ पाहिलो किस्ता साउन_3.pdf
वडा नं. ३ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:46 PDF icon वडा नं ३ पाहिलो किस्ता साउन_4.pdf
वडा नं. २ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७५/७६ Thursday, November 1, 2018 - 13:45 PDF icon वडा नं २ पाहिलो किस्ता साउन_1.pdf

Pages