FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं ९ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:26 PDF icon वडा नं ९.pdf
वडा नं ८ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:25 PDF icon वडा नं ८.pdf
वडा नं ७ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:25 PDF icon वडा नं ७.pdf
वडा नं ६ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:24 PDF icon वडा नं ६.pdf
वडा नं ५ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:23 PDF icon वडा नं ५.pdf
वडा नं ४ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:23 PDF icon वडा नं ४.pdf
वडा नं ३ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:22 PDF icon वडा नं ३.pdf
वडा नं २ माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावली ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:21 PDF icon वडा नं २.pdf
वडा नं १ को माघ देखि चैत्र सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिको नामावल ८०/८१ Wednesday, May 8, 2024 - 16:05 PDF icon वडा नं १.pdf
वडा नं. ९ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:23 PDF icon वडा नं. ९.pdf

Pages