FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वडा नं. ९ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:23 PDF icon वडा नं. ९.pdf
वडा नं. ८ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:22 PDF icon वडा नं. ८.pdf
वडा नं. ७ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:22 PDF icon वडा नं. ७.pdf
वडा नं. ६ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:21 PDF icon वडा नं. ६.pdf
वडा नं. ५ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:21 PDF icon वडा नं. ५.pdf
वडा नं. ४ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:20 PDF icon वडा नं. ४.pdf
वडा नं. ३ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:20 PDF icon वडा नं. ३.pdf
वडा नं. २ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:19 PDF icon वडा नं. २.pdf
वडा नं. १ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको नामावली ७९/८० Sunday, July 16, 2023 - 11:18 PDF icon वडा नं. १.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरतण चौमासिक प्रतिवेदन । ७७/७८ Wednesday, March 17, 2021 - 12:51 PDF icon सामाजिक सुरक्षा.pdf

Pages