FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

कार्यालय सहगोगि पदको  परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रमको समयमा  बिहान उल्लेख भएकोमा सो समय बिहान नभएर दिउँसो रहेको जानकारी गराइन्छ ।

दस्तावेज: 

Pages