FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०२/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/20/2023 - 11:29 PDF icon 2080-02-05.pdf

मिति २०८०/०१/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:56 PDF icon 2080-01-17.pdf

मिति २०७९/१२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:55 PDF icon 2079-12-30.pdf

मिति २०७९/१२/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 05/03/2023 - 11:53 PDF icon 2079-12-20.pdf

मिति २०७९/११/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/27/2023 - 11:55 PDF icon 2079-11-08.pdf

तेह्रौं गाउँ सभा (हिँउदे अधिवेशन) को निर्णय ।

७९/८० 02/27/2023 - 11:52 PDF icon 13th Generel Assembly Decesion.pdf

मिति २०७९/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/20/2023 - 13:02 PDF icon 2079-10-23.pdf

मिति २०७९/१०/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/17/2023 - 14:41 PDF icon 2079-10-15.pdf

मिति २०७९/१०/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 02/17/2023 - 14:40 PDF icon 2079-10-03.pdf

मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf

Pages