FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०९/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 01/02/2023 - 12:39 PDF icon 2079-09-15.pdf

मिति २०७९/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 11/08/2022 - 12:06 PDF icon 2079-07-17.pdf

मिति २०७९/०६/०८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 11/08/2022 - 12:05 PDF icon 2079-06-08.pdf

मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf

मिति २०७९/०५/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 08/30/2022 - 11:39 PDF icon 2079-05-12.pdf

मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 08/20/2022 - 12:05 PDF icon 2079-04-25.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/19/2022 - 11:32 PDF icon 2079-03-31.pdf

मिति २०७९/०३/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-20.pdf

मिति २०७९/०३/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-19.pdf

बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:52 PDF icon 12th General Assembly Decision.pdf

Pages