FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१/०२/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 05/26/2024 - 15:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८१ जेठ ७ गते.pdf

पन्ध्रौं गाउँ सभा (हिउँदे अधिवेशन)को निर्णय ।

८०/८१ 05/05/2024 - 12:05 PDF icon हिउँदे अधिवेशन.pdf

मिति २०८१/०१/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 04/18/2024 - 13:50 PDF icon 05.pdf

मिति २०८०/१२/२२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 04/07/2024 - 11:15 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० चैत्र २२ गते final.pdf

मिति २०८०/११/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 03/12/2024 - 12:11 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन २७ गते.pdf

मिति २०८०/११/३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

८०/८१ 02/18/2024 - 12:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन ०३ गते.pdf

मिति २०८०/१०/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/13/2024 - 12:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २९ गते.pdf

मिति २०८०/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २२ गते.pdf

मिति २०८०/०८/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० मंसिर १७ गते.pdf

मिति २०८०/९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० पौष १७ गते.pdf

Pages