FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/११/३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय।

८०/८१ 02/18/2024 - 12:25 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० फागुन ०३ गते.pdf

मिति २०८०/१०/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/13/2024 - 12:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २९ गते.pdf

मिति २०८०/१०/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:56 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० माघ २२ गते.pdf

मिति २०८०/०८/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:30 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० मंसिर १७ गते.pdf

मिति २०८०/९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 02/06/2024 - 13:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०८० पौष १७ गते.pdf

मिति २०८०/०६/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 10/01/2023 - 13:42 PDF icon 2080-06-04.pdf

मिति २०८०/०५/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

८०/८१ 09/03/2023 - 16:11 PDF icon 2080-05-17.pdf

चौधौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:28 PDF icon 14th General Assembly Decesion.pdf

मिति २०८०/०३/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:15 PDF icon 2080-03-27.pdf

मिति २०८०/०३/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 07/16/2023 - 11:14 PDF icon 2080-03-23.pdf

Pages