FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

एघारौं गाउँसभाको निर्णय ।

७८/७९ 01/16/2022 - 19:29 PDF icon 11th General Assembly Decision.pdf

मिति २०७८/०९/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 01/03/2022 - 16:48 PDF icon 2078-09-19.pdf

मिति २०७८-०९-०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 01/02/2022 - 14:03 PDF icon 2078-09-04.pdf

मिति २०७८/०८/१५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 12/07/2021 - 12:41 PDF icon 2078-08-15.pdf

मिति २०७८/०६/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 10/06/2021 - 12:15 PDF icon 2078-06-20.pdf

मिति २०७८/०५/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 09/15/2021 - 16:06 PDF icon 2078-05-30.pdf

मिति २०७८/०४/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 08/10/2021 - 17:30 PDF icon 2078-04-26.pdf

मिति २०७८/०३/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 07/15/2021 - 13:08 PDF icon 2078-03-26.pdf

पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गाउँ सभाका निर्णयहरु ।

७७/७८ 07/13/2021 - 17:59 PDF icon गाउँ सभा निर्णय.pdf

दशौं गाउँ सभा निर्णयहरु।

७७/७८ 07/09/2021 - 11:44 PDF icon दशौं गाँउसभा निर्णय पुस्तिका.pdf

Pages