FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 09/18/2022 - 12:41 PDF icon 2079-05-29.pdf

मिति २०७९/०५/१२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७९/८० 08/30/2022 - 11:39 PDF icon 2079-05-12.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/19/2022 - 11:32 PDF icon 2079-03-31.pdf

मिति २०७९/०३/२० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-20.pdf

मिति २०७९/०३/१९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:57 PDF icon 2079-03-19.pdf

बाह्रौं गाउँ सभा (बजेट अधिवेशन) को निर्णय ।

७८/७९ 07/13/2022 - 14:52 PDF icon 12th General Assembly Decision.pdf

मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 17:33 PDF icon 2079-03-09.pdf

मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 17:32 PDF icon 2079-03-05.pdf

मिति २०७९/०३/०३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 07/01/2022 - 00:00 PDF icon 2079-03-03.pdf

मिति २०७९/०३/०२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/16/2022 - 20:06 PDF icon 2079-03-02.pdf

Pages