FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक पर्यटन निवेदनको ढाँचा ७८/७९ 01/02/2022 - 13:52 PDF icon आन्तरीक भ्रमण.pdf
नाबालक परिचयपत्र सिफारिस फारम । ७८/७९ 08/10/2021 - 17:21 PDF icon Nabalak Parichayapatra.pdf
करारमा कर्मचारी पदपूर्ती दरखास्त फारम । ७७/७८ 01/01/2021 - 09:44 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
बेरोजगार आवेदन फारम ७५/७६ 06/07/2019 - 16:07 PDF icon वेरोजगार आवेदन फारम.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 10/31/2018 - 12:14 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा_0.pdf
सम्वन्ध विच्छेदको सूचना फारम ७४/७५ 06/22/2018 - 13:58 PDF icon सम्वन्ध विच्छेदको सूचना फारम.pdf
मृत्युको सुचना फारम ७४/७५ 06/19/2018 - 12:23 PDF icon मृत्युको सूचना फारम.pdf
विवाहको सुचना फारम ७४/७५ 06/19/2018 - 12:19 PDF icon Marriage Form.pdf
जन्मको सुचना फारम ७४/७५ 06/19/2018 - 12:15 PDF icon जन्मको सूचना फारम.pdf
बसाइसराईको सुचना फारम ७४/७५ 06/19/2018 - 12:08 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf