FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/०७/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 11/02/2020 - 16:54 PDF icon 2077-07-17.pdf

मिति २०७७/०६/१६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 10/02/2020 - 15:27 PDF icon 2077-06-16.pdf

मिति २०७७/०५/२९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 09/15/2020 - 10:27 PDF icon 2077-05-29.pdf

सातौं गाउँसभाको निर्णयहरु

७६/७७ 08/27/2020 - 13:26 PDF icon लिखु गाउँपालिका सातौं गाउँसभा.pdf, PDF icon अनुसूचीहरु.pdf

छैठौं गाउँसभाको निर्णयहरु

७६/७७ 08/27/2020 - 13:24 PDF icon लिखु गाउँपालिका छैठौं गाउँसभा.pdf

मिति २०७७/०४/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 08/11/2020 - 16:13 PDF icon 2077-04-27.pdf

मिति २०७७/०३/१३ गतेको कार्यपालिका सदस्य सहितको सर्वदलिय बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 06/27/2020 - 18:04 PDF icon सर्वदलिय निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०३/०५ र ०६ गतेको बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 06/24/2020 - 17:34 PDF icon 2077-03-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/३१ गते को बैठकको निर्णय

७६/७७ 05/13/2020 - 17:08 PDF icon 2077-01-31.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/१७ गते को बैठकको निर्णय

७६/७७ 04/29/2020 - 15:16 PDF icon 2076-01-17web.pdf

Pages