FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/०५/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 09/15/2021 - 16:06 PDF icon 2078-05-30.pdf

मिति २०७८/०४/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७८/७९ 08/10/2021 - 17:30 PDF icon 2078-04-26.pdf

मिति २०७८/०३/२६ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 07/15/2021 - 13:08 PDF icon 2078-03-26.pdf

पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो गाउँ सभाका निर्णयहरु ।

७७/७८ 07/13/2021 - 17:59 PDF icon गाउँ सभा निर्णय.pdf

दशौं गाउँ सभा निर्णयहरु।

७७/७८ 07/09/2021 - 11:44 PDF icon दशौं गाँउसभा निर्णय पुस्तिका.pdf

मिति २०७८/०३/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 06/18/2021 - 14:40 PDF icon 2078-03-04.pdf

मिति २०७८/०२/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 06/18/2021 - 14:38 PDF icon 2078-02-31.pdf

मिति २०७८/०२/३० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 06/14/2021 - 10:22 PDF icon 2078-02-30.pdf

मिति २०७८/०२/२४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 06/07/2021 - 15:24 PDF icon 2078-02-24.pdf

मिति २०७८/०२/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 05/23/2021 - 20:17 PDF icon 2078-02-09.pdf

Pages