FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation of Bid for the Construction of Health Post Building and Staff Quatar

७८/७९ 10/05/2021 - 11:48

बोलपत्र स्वीकृतिको आसयको सूचना (५ सैंया अस्पताल) ।

७८/७९ 09/06/2021 - 11:10

Notice for Opening of Financial Proposal of Construction of 5 Beded Hospital.

७८/७९ 08/27/2021 - 10:38

Invitation of Bid for the Construction of 5 Bedded Multi Storey RCC Primary Hospital Building (Type-3)

७७/७८ 06/15/2021 - 11:29

Invitation for Sealed Quotation for the Construction of PCC Road at Executive Office Boundary

७७/७८ 05/21/2021 - 10:51

गाउँपालिका हाटबजारमा स्टल भाडामा लिने सम्बन्धी सू्चना (दोस्रो पटक प्रकाशित) ।

७७/७८ 04/28/2021 - 17:11

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridgs (Second time published)

७७/७८ 04/28/2021 - 09:34

विद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 04/27/2021 - 15:48

चमेनागृह सञ्चालनका लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना (तेस्रो पटक प्रकाशित)।

७७/७८ 04/13/2021 - 10:29

Invitation for Electronic Bids for Procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridgs

७७/७८ 04/08/2021 - 11:47

Pages