FAQs Complain Problems

समाचार

समितिका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०८०/०३/०३ गतेको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णय ।
७९/८० 07/16/2023 - 11:32 PDF icon 2080-03-03 सिमा निर्धारण समिति.pdf
मिति २०७९/०३/४ गतेको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:42 PDF icon 2079-03-04, सिमा निर्धारण समिति.pdf
मिति २०७९/०३/४ गतेको राजश्व परामर्श समितिको बैठकको निर्णय ।
७८/७९ 07/01/2022 - 17:41 PDF icon 2079-03-04, राजश्व परामर्श समिति.pdf
मिति २०७८/०२/१७ गतेको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 05/31/2021 - 19:54 PDF icon 2078-02-17, सिमा निर्धारण समिति.pdf
मिति २०७८/०१/१९ गतेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय ।
७७/७८ 05/02/2021 - 16:43 PDF icon Bipad-2078-01-19.pdf