FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/०४ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय

७६/७७ 04/16/2020 - 14:31 PDF icon मिति २०७७ साल बैशाख ४.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/१२/२६ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 04/08/2020 - 13:55 PDF icon 2076-12-26.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/११/२९ गतेको बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 04/08/2020 - 13:52 PDF icon 2076-11-29.pdf

पाचौ गाउँसभाको निर्णयहरु ।

७६/७७ 09/03/2019 - 11:51 PDF icon गाउँसभा Minute Final .pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को दररेट

७५/७६ 02/01/2019 - 11:26

गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ८ का निर्णयहरु

७५/७६ 12/17/2018 - 13:18 PDF icon वैठक न ८.pdf

गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ७ का निर्णयहरु

७५/७६ 12/13/2018 - 10:30 PDF icon वैठक नं. ७ .pdf

गाउँकार्यपालिकाको वैठक नं. ६ का निर्णयहरु

७५/७६ 11/23/2018 - 11:28 PDF icon का वैठक नं. छ.pdf

Pages