FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन, २०८०
८०/८१ 09/22/2023 - 11:43 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ को पहिलो संशोधन, २०८०.pdf
स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ को पहिलो संशोधन ऐन, २०८०
७९/८० 07/14/2023 - 11:38 PDF icon स्थानीय शिक्षा ऐन, २०७५ संशोधन ऐन, २०८०.pdf
विनियोजन ऐन, २०८०
७९/८० 07/14/2023 - 11:37 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०८०.pdf
आर्थिक ऐन, २०८०
७९/८० 07/14/2023 - 11:36 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०-१.pdf
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तह वृद्धि/बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
७९/८० 06/11/2023 - 16:07 PDF icon कर्मचारीको तह वृद्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा परिचालक व्यवस्था गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०
७९/८० 06/11/2023 - 16:06 PDF icon सासिके परिचालक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
साना सिँचाइ आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, २०७९
७९/८० 05/09/2023 - 13:50 PDF icon साना सिंचाई निर्देशिका, २०७९.pdf
भू- उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण मापदण्ड तथा आधार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
७९/८० 05/09/2023 - 13:49 PDF icon भूउपयोग कार्यविधि २०७९.pdf
शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
७९/८० 01/06/2023 - 12:39 PDF icon शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
आन्तरिक पर्यटन सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ पहिलो संशोधन, २०७९
७९/८० 01/03/2023 - 13:35 PDF icon आन्तरिक पर्यटन, २०७८, प्रथम शंशोधन, २०७९.pdf
विनियोजन ऐन, २०७९
७९/८० 07/17/2022 - 10:55 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९
७९/८० 07/17/2022 - 10:54 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
ग्रामिण आँखा किल्निक निर्देशिका, २०७८
७८/७९ 02/21/2022 - 11:52 PDF icon ०५ ग्रामीण आखा क्लिनिक निर्देशिका, २०७८.pdf
आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८
७८/७९ 12/07/2021 - 13:12 PDF icon ०४ आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८
७७/७८ 07/16/2021 - 11:50 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८
७७/७८ 07/15/2021 - 13:34 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८
७७/७८ 06/17/2021 - 17:25 PDF icon ०३ सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०७८.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
७७/७८ 06/01/2021 - 11:25 PDF icon ०२ लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
नविकरणीय उर्जा नीति, २०७८
७७/७८ 05/13/2021 - 16:03 PDF icon नविकरणीय उर्जा नीति, २०७८.pdf
ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८
७७/७८ 05/13/2021 - 16:01 PDF icon ०१ ऊर्जा बिकास उप– समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७८.pdf

Pages