FAQs Complain Problems

समाचार

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची तथा परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

कार्यालय सहगोगि पदको  परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रमको समयमा  बिहान उल्लेख भएकोमा सो समय बिहान नभएर दिउँसो रहेको जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: