FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

तरकारीबाली पकेट विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी पुनःसूचना ।

दस्तावेज: 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ओखलढुंगाको प्रविधि (मेशिनरी उपकरण) हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूची दर्ताको निवेदनमा अपुग डकुमेन्ट अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना ।