FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

भेटनरी अस्पताल तथा पशू सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुंगाको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

कर्मचारी पदपूर्ति दरखास्त फारम।

दस्तावेज: 

घरजग्गा बहाल सम्बन्धी विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

Pages