FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को योजना तथा कार्यक्रमहरु।

७७/७८ 08/23/2020 - 14:30 PDF icon Plan & Program.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को योजना तथा वजेट

७६/७७ 12/31/2019 - 21:00 PDF icon बजेट.pdf

वडा नं. ९ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:31 PDF icon वडा ९ योजना.pdf

वडा नं. ८ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:30 PDF icon वडा ८ योजना.pdf

वडा नं. ७ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:29 PDF icon वडा ७ योजना.pdf

वडा नं. ६ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:27 PDF icon वडा ६ योजना.pdf

वडा नं. ५ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:27 PDF icon वडा ५ योजना.pdf

वडा नं. ४ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:26 PDF icon वडा ४ योजना.pdf

वडा नं. ३ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:25 PDF icon वडा ३ योजना.pdf

वडा नं. २ योजनाहरु(आ. व. २०७५।७६ )

७५/७६ 11/25/2018 - 16:25 PDF icon वडा २ योजना.pdf

Pages