FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७७/०८/१२ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन (को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:43 PDF icon dtco 2077-08-12.pdf
मिति २०७७/१०/१२ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन (को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:45 PDF icon dtco 2077-10-12.pdf
मिति २०७७/१२/०४ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन (को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:47 PDF icon dtco 2077-12-04.pdf
मिति २०७७/१२/०९ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन ( प्रदेश को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:48 PDF icon ptco 2077-12-09.pdf
मिति २०७७/०१/०१ गते पठाईएको शिक्षक तलब निकासा प्रतिवेदन ( प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:50 PDF icon edu 2078-01-01.pdf
मिति २०७७/०१/१२ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन ( को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:51 PDF icon dtco 2078-01-12.pdf
मिति २०७७/०१/२७ गते पठाईएको आर्थिक विवरण प्रतिवेदन ( प्रदेश को.ले.नि.का)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:53 PDF icon ptco 2078-01-27.pdf
मिति २०७७/०१/२७ गते पठाईएको योजना प्रगति प्रतिवेदन ( संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:54 PDF icon planning 2078-01-27.pdf
मिति २०७७/०१/२७ गते पठाईएको योजना प्रगति प्रतिवेदन ( जिल्ला समन्वय समिति)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:55 PDF icon panning 2078-01-27 dcc.pdf
मिति २०७७/०१/२९ गते पठाईएको प्रगति विविरण ( कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)। ७७/७८ 05/13/2021 - 14:57 PDF icon krishi 2078-01-29.pdf