FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ५

५ नं. वडा कार्यालय, यसम

वडा समितिको पदाधिकारीहरुः

सि.न. पदाधिकारीको नाम, थर पद सम्पर्क नं.
गोपाल भट्टराई वडाध्यक्ष 9843581028
रेखा कुमारी तामाङ सदस्य 9840176822
लक्ष्मी तामाङ सदस्य 9741195103
शान्तामाया नेपाली सदस्य  
छत्र बहादुर श्रेष्ठ सदस्य 9741275946
Ward Contact Number: 
9843581028