FAQs Complain Problems

समाचार

पोकलि झरना

Read More

कृषि मेला कार्यक्रम

Read More

जनप्रतिनिको साथमा कर्मचारीहरु

Read More

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

द्रोण कुमार धमला

सूचना प्रविधि अधिकृत / सूचना अधिकारी

सम्पर्क नं ९८६२०३४६४२

ईमेलः ito.likhu.mun@gmail.com

सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा

जन प्रतिनिधि

सम्पर्क नं.

गोविन्द बहादुर पौडेल

अध्यक्ष

9741166129

शान्ता ढुंगेल

उपाध्यक्ष

9861159678

कर्मचारीहरु

ओम बहादुर दर्जी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

9849162772

भुवन अधिकारी

इन्जिनियर

9851230915

दिनानाथ चौधरी

स्वास्थ्य शाखा संयोजक

9847451627

मानहरी अधिकारी

स्वास्थ्य शाखा सह-संयोजक

ओम प्रकाश तामाङ

खरिदार

9843446467

होम बहादुर थापा

खरिदार

9861633540