कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ओम बहादुर दर्जी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत omanamol2018@gmail.com 9849162772
किशोर कुमार कटवाल शिक्षा प्रमुख
भुवन अधिकारी इन्जिनियर
दिनानाथ चौधरी स्वास्थ्य प्रमुख dnritima09@gmail.com 9847451627
द्रोण कुमार धमला सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी bijayadhamala11@gmail.com 9862034642
होमनाथ पोखरेल ना.सु ९८४२१२७९०५
ओम प्रकाश तामाङ खरिदार omtprakash012@gmail.com 9843446467
बिष्णु रिजाल कम्प्युटर अपरेटर bishnurijal333@gmail.com 9866454620