FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
भुवन अधिकारी इन्जिनियर 9851230915
दिनानाथ चौधरी स्वास्थ्य शाखा संयोजक dnritima09@gmail.com 9847451627
मानहरी अधिकारी स्वास्थ्य शाखा सह-संयोजक
द्रोण कुमार धमला सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी bijayadhamala11@gmail.com 9862034642
ओम प्रकाश तामाङ खरिदार omtprakash012@gmail.com 9843446467
होम बहादुर थापा खरिदार hombdrmagar94@gmail.com 9861633540
खिला वि.क. एम.आई.एस. अपरेटर
बिष्णु रिजाल एम.आई.एस. फिल्ड सहायक bishnurijal333@gmail.com 9866454620