FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७/०४/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय ।

७७/७८ 08/11/2020 - 16:13 PDF icon 2077-04-27.pdf

मिति २०७७/०३/१३ गतेको कार्यपालिका सदस्य सहितको सर्वदलिय बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 06/27/2020 - 18:04 PDF icon सर्वदलिय निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०३/०५ र ०६ गतेको बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 06/24/2020 - 17:34 PDF icon 2077-03-05.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/३१ गते को बैठकको निर्णय

७६/७७ 05/13/2020 - 17:08 PDF icon 2077-01-31.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/१७ गते को बैठकको निर्णय

७६/७७ 04/29/2020 - 15:16 PDF icon 2076-01-17web.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७७/०१/०४ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय

७६/७७ 04/16/2020 - 14:31 PDF icon मिति २०७७ साल बैशाख ४.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/१२/२६ गते (COVID-19 सम्बन्धी) को बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 04/08/2020 - 13:55 PDF icon 2076-12-26.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/११/२९ गतेको बैठकको निर्णय ।

७६/७७ 04/08/2020 - 13:52 PDF icon 2076-11-29.pdf

पाचौ गाउँसभाको निर्णयहरु ।

७६/७७ 09/03/2019 - 11:51 PDF icon गाउँसभा Minute Final .pdf

आर्थिक बर्ष २०७५\७६ को दररेट

७५/७६ 02/01/2019 - 11:26

Pages