FAQs Complain Problems

समाचार

वडा नं. ३

३ नं. वडाको कार्यालय, नर्मदेश्वर

वडा समितीको पदाधिकारीहरुः

सि.न. पदाधिकारीको नाम, थर ठेगाना पद सम्पर्क नं. तस्विर
गोपाल खड्का लिखु गा.पा. ३ वडाध्यक्ष ९८४३६३२८५८  
शोकर्ण श्रेष्ठ लिखु गा.पा. ३ सदस्य ९८५४०४०२३१  
अप्सरी पाण्डे सुबेदी लिखु गा.पा. ३ सदस्य ९८८१०११३६९  
केसरीमाया दमाई लिखु गा.पा. ३ सदस्य ९७४३०४२६७४  
विष्णु कुमार श्रेष्ठ लिखु गा.पा. ३ सदस्य ९८५१२४०४२५  

 

Ward Contact Number: 
9843632858