FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्वन्धि मापदण्ड, २०७६ । ७६/७७ 04/08/2020 - 13:59 PDF icon राहत सम्वन्धि मापदण्.pdf
२०७६ सालमा प्रकाशित राजपत्रहरु । ७६/७७ 02/23/2020 - 15:53 PDF icon Gaun Police Act.pdf, PDF icon Micro, Small and Cuttage Industry Act.pdf, PDF icon Stastistical Act.pdf
लिखु गाउँपालिकाबाट निर्मित तथा प्रकाशित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरुः ७५/७६ 11/18/2018 - 10:57 PDF icon लिखु गाउँपालिकाबाट निर्मित तथा प्रकाशित ऐन.pdf
लिखु गापाको आर्थिक कार्यविधी ऐन ७४/७५ 07/08/2018 - 14:32 PDF icon लिखु गापाको आर्थिक कार्यविधि ऐन.pdf
लिखु गापाको कृषि ब्यबसाय ऐन ७४/७५ 07/08/2018 - 14:22 PDF icon लिखु गापाको कृषि ब्यबसाय ऐन.pdf
लिखु गापाको न्यायिक सम्बन्धी ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 13:56 PDF icon लिखु गापाको न्यायिक सम्बन्धि ऐन.pdf
लिखु गापाको स्थानीय सेवा ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 13:54 PDF icon लिखु गापाको स्थानीय सेवा ऐन.pdf
लिखु गापाको सुशासन व्यवस्थापन ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 13:48 PDF icon लिखु गापाको सुशासन व्यवस्थापन ऐन.pdf
लिखु गापाको स्वास्थ्य र सरसफाई ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 13:46 PDF icon लिखु गापाको स्वास्थ्य र सरसफाई ऐन.pdf
लिखू गापाको पुर्वाधार विकास ऐन ७४/७५ 07/06/2018 - 13:44 PDF icon लिखु गापाको पुर्बाधार विकास ऐन.pdf

Pages