FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

करार सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ।

आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सवै वडा कार्यालय))

तालिममा सहभागि गराईदिने सम्बन्धमा (मातहतका वडा कार्यालयहरु १, ३, ७, ८ र ९) ।

Pages