FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कृषि कार्यक्रमहरुको माग संकलन सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु / कृषि फर्महरु सबै)

स्थायी लेखा नम्बर (PAN) उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (गा.पा. अन्तर्गतका व्यवसायिहरु सबै)

कृषि ज्ञान केन्द्र, ओखलढुंगाको विउ आलु भण्डारण रष्टिक स्टोर निर्माण सम्बन्धी सूचना

Pages