FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ( वडा समिति सबै) ।

वेरोजगार व्यक्ति सूचिकरणको लागि निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

न्यूनतम मूल्यमा जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव आव्हान गरिएको सम्बन्धमा ।

विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सप्ताह मनाउने सम्बन्धमा (मातहतका स्वास्थ्य चौकी सबै) ।

Pages