FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पालिका प्रहरी वैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धमा ।

करार सेवामा रोजगार संयोजक पदको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्तिम नतिजा प्रकाशन ।

कृषि मेला प्रदर्शनी आयोजना हुने सम्बन्धी सूचना

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages